• حتما قبل از اقدام به سوختگیری کارت را تحویل اپراتور دهید.
  • از پاک کردن اسکرچ ( قسمت کد) پیش از تحویل به اپراتور جلوگیری نمایید.
  • از طریق وب اپلیکیشن پیدو میتوانید به صورت آنلاین حضور خودروها در سطح شهر تهران را مشاهده کنید.
  • کارتهای هدیه سوخت فقط مختص سرویسهای محلی( مراجعه به خودروهای سوخترسان قابل استفاده می باشد)
  • کارتها فقط در شهر تهران دارای اعتبار می باشد